Čelní ozubená kola

Námi nabízená ozubená kola mají přímé zuby a úhel záběru 20°. Dodáváme v modulu M1 - M6 a nově i modulu M8. Provedení ozubených kol je buď s nábojem nebo bez náboje.

Ozubená kola jsou vyrobena z oceli C45 (ČSN 12050) a nemají kalené ozubení.

Na poptávku jsme schopni kooperačně zajistit úpravy ozubených kol např. dohotovení otvoru, drážky pro pero, kalení a jiné.

Použití

Ozubená kola převádí točivý pohyb a přenáší mechanickou energii (kroutící moment) z jednoho hřídele na druhý nebo mezi jinými otočnými součástmi strojů. 

Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů.