Pružné spojky

Pružné hřídelové spojky spojující zařízení mezi rotujícími hřídelemi jsou sestaveny tak, aby zajistily přenos kroutícího mementu bez otřesů a aby vyrovnaly menší odchylky nesouososti během provozu mezi hřídelemi v průmyslovém užití.

GET – s pružným článkem

Řada pružných hřídelových spojek GE-T představuje spojky schopné přenosu kroutícího momentu, úměrného k flexibilnímu výkonu pružných članků. Spojka musí být také schopna efektivně absorbovat případné točivé vibrace způsobené zatížením. Zmírňuje dopady při maximálních kroutících momentech během startovací fáze a vyrovnává menší axiální i radiální vychýlení mezi hřídelemi při zachování přijatelně dobré životnosti.


GF, FBX – s nylonovou objímkou

Řada ozubených spojek GIFLEX jsou komerční spojky pro obecné aplikace, které jsou vyrobeny ve vysokém standardu kvality a nabízí technické a výkonnostní vlastnosti, které jsou tipycké pro průmyslové spojky. Specifický aplikační sektor poukazuje na přenos energie do pružných spojů rotačních částí, s možností kompenzace radiálních i úhlových vychýlení a absorbce axiálního prokluzování.

GF

GFA, GFAS – s ocelovou objímkou

Řada pružných spojek “Giflex” GFA reprezentuje spojky navržené s kompaktní strukturou pro průmyslové aplikace, točivě neohebné a schopné kompenzovat částečná úhlová, paralelní i kombinovaná vychýlení. Speciální konfigurace s jednodílnou objímkou a těsnými uzávěry na koncích spojek dává spojkám vhodnost pro užití v agresivních prostředích a ve zvláště náročných provozních podmínkách.

GFAS